Mela

Lomitusnetti användardirektiv

Inloggning

För att du skall kunna använda Lomitusnetti måste du ha tillgång till internet och e-post samt ett program för läsning av PDF- rapportfiler (exempelvis Adobe Acrobat Reader som du kan ladda ner gratis via internet). Din användarkod i Lomitusnetti är den e-postadress som du gett din förman och som han eller hon har lagrat i Lomitusnetti. Du får ditt första lösenord per e-post efter det din förman har registrerat dig som Lomitusnetti-användare. Systemet skickar lösenordet till din e-postadress.

När du fått ditt första lösenord per e-post skall du genast byta ut det till något annat som är lätt att komma ihåg.

Gör så här:
Byte av lösenord

När du loggat in, gör så här:

Ditt lösenord har ändrats. Du kan antingen fortsätta att arbeta i Lomitusnetti eller logga ut med hjälp av knappen Logga ut och sedan logga in i systemet på nytt med hjälp av det nya lösenordet.

Beställ nytt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt lösenord från systemet

Kom ihåg att förvara ditt lösenord så att ingen annan kommer åt det, håll därför lösenordet helst bara i ditt minne. I Lomitusnetti kan du se uppgifter som du behöver i ditt arbete som lantbruksavbytare. Uppgifterna är bara avsedda för dig.

Logga ut

När du slutar använda Lomitusnetti skall du logga ut genom att trycka på Logga ut-knappen i fönstrets övre hörn.